Layanan Pembuatan Karis/Karsu Janda/Duda

  1. Fotokopisah SK PNS (2 rangkap)
  2. Fotokopisah SK PangkatTerakhir (2 rangkap)
  3. BlangkoLaporanPerkawinanJanda/Duda, terlampir. (2 Rangkap)
  4. BlangkoDaftarKeluarga, terlampir. (2 rangkap)
  5. FotokopisahSuratCerai/ SuratKeteranganMeninggalDunia ( 2 Rangkap)
  6. FotokopisahSuratNikahdari KUA/Pendeta (2 rangkap)
  7. Pas fotohitamputihukuran 3x4 (3 lembar)
  8. Lama pengurusanselama 15 (limabelas) harikerja.
     

Download Dokumen